Zjednodušený systém celního odbavení pro dokumenty (FAQ): Japonsko Celní

Nicméně, stejně jako pro ty dokumenty, jako jsou noviny, časopisy, brožury, atd, které jsou dováženy na více dovozců, ale přepravovány společně v rámci jedné přepravní smlouvy, deku prohlášení může být provedeno, za předpokladu, že celková celní hodnota pro každý dovozce nepřekročí, jenů

V tomto případě, zvláštní prohlášení formulář by měl být použit, které zjevně nebo faktury, atd. příslušné články by měly být připojeny. Pro dovozní prohlášení, manifest by měly uvést jména dovozců a celní hodnotu pro každý článek.