je třeba vzorek plné moci k zastupování zájmů Jury. osoby zastupitelství. Užitečné informace pro každý

potřeba vzorek plné moci k zastupování zájmů Jury přijímání dokumentů

a tak dále MP (razítko organizace) 'post vedoucího Příjmení a iniciály' podpis hlavy.